Er zijn drie categorieën ondernemers: zij die iets nieuws tot stand brengen, anderen die toekijken wat er gebeurt, en tot slot zij die zich verbaasd afvragen wat er is gebeurd. ANONIEM

Zonder de focus van uw onderneming te verleggen en daarmee uw marktpositie in gevaar te brengen, wilt u een specifiek marktsegment verder ontwikkelen. Tijd voor een business unit plan.

 

Waar wilt u heen?

Missie, visie, strategie, tactiek en marketing moeten kort, bondig en overtuigend op papier komen. Iedereen moet direct begrijpen waar u met een specifieke tak van uw onderneming heen wilt. En wat u aan mensen en middelen daarvoor moet vrijmaken. Ook moet duidelijk zijn in welk segment en op welk niveau u marktleiderschap wilt claimen: kiest u voor prijs, inkoopkracht, marketing, distributie of service?

 

Goed plan

Vaak is het opzetten van een business unit de eerste stap naar verzelfstandiging van een bedrijfsonderdeel. Maar eerst moet er een plan op tafel liggen dat richting geeft aan een complex bedrijfsproces. Tijd dus voor een goed plan.
 

Dat kan beter

Misschien bent u ontevreden over het resultaat van één of meer bestaande business units’s binnen uw onderneming.

Samen met u kijk ik hoe het beter kan.

 

Business unit plan

 

 

 

 

 

.