U hebt uw plannen al (deels) op papier staan? Voor u de volgende stap zet, wilt u zeker weten of u op de goede weg bent. Een online quick review is dan een goed plan.

 

Online quick review

U kunt uw (concept) ondernemingsplan, business unit plan, reclameplan, communicatieplan of verkoopplan vrijblijvend laten reviewen. Voor een vast laag bedrag.

 

Criteria

Criteria waarop bij een quick review wordt getoetst:

 

  1. Is het plan innovatief en onderscheidend in de markt waarop u zich richt?
  2. Biedt het plan een reële oplossing voor de geschetste doel- of probleemstelling (meer omzet, groter marktaandeel, versterking concurrentiepositie, betere naams- of merkbekendheid, betere customer service, structurele verlaging van de bedrijfskosten etc)?
  3. Is het plan helder en overtuigend geschreven en - voor zover van toepassing - presentabel?
     

Verhelderend

Review van bedrijfsplannen door een niet betrokken buitenstaander wordt door veel ondernemers als verhelderend ervaren. Wilt u uw plan laten reviewen, stuur het dan als bijlage en voorzien van een korte toelichting plus uw contactgegevens naar info@bernardvandenberg.com.

 

Aanvullende informatie

Het kan zijn dat ik meer informatie nodig heb om u goed van dienst te kunnen zijn. In dat geval neem ik eerst telefonisch of per e-mail contact met u op.

Vertrouwelijk

Met de door u verstrekte gegevens wordt uiteraard zorgvuldig omgegaan. Vertrouwelijkheid is gegarandeerd. In voorkomende gevallen kan eerst een non-disclosure agreement worden gesloten. Aan dat laatste zijn administratiekosten verbonden.

 

Vaste lage kosten en ‘quick’

Voor het reviewen van uw plan betaalt u een vast laag bedrag van € 395,00 (excl. BTW). Daarbij behoud ik mij het recht voor plannen naar hun aard of omvang niet te accepteren. In de regel ontvangt u uw review binnen tien werkdagen per e-mail. Facturering achteraf. U ontvangt uw factuur digitaal. Mocht u daarna behoefte hebben aan nader overleg, neem dan voor een vrijblijvend gesprek contact op.

 

 

 

 

Online quick review